Logo
Welcome
E-mail Us
Contact Us by Phone
 
Baile an Fheirtéaraigh (Ballyferriter), Co. Kerry, Ireland

Baile

Láthair

Catalóg

Siúlóid

Conair Dealbhadóireachta

Gailearaí

Imeachtaí

Taispeántas

Nuacht

Leabhair

Cartlann

Oideachais

Seimineáir

Léirmheasanna

Naisc

Sitemap

NUACHT

30 Bliain ag Fás! (30/6/2106)

Beidh Músaem Chorca Dhuibhne 30 Bliain ar an bhfód ar an Aoine 8 Iúil 2016. Chun an ócáid a cheiliúradh beidh cead isteach saor in aisce ag an bpobal go dtí an Músaem ar an Aoine 8 Iúil. Tabharfaidh mé Turas ar an Músaem ar 10.30am ar an lá agus beidh cupa tae/caifé ar fáil sa Chaifé ina dhiaidh sin. Fáilte roimh chách!


30

2014

Beir mo Dhúthracht (26/11/2014)

Beir mo Dhúthracht le Pádraig Ó Siochfhradha (1883-1964) le seoladh i mBaile Átha Cliath - fáilte romhat a bheith linn.

pados

Cosán na Naomh (26/11/2014)

Tá leathanach Facebook anois ag Cosán na Naomh - féach anso.

Bronnadh (3/7/2014)

Dhein Conor Newman, Cathaoirleach an Chomhairle Oidhreachta, Creidiúnú Eatramhach sa Clár um Chaighdeáin do Mhúsaeim na hÉireann a bhronnadh ar Mhúsaem Chorca Dhuibhne ag ócáid i mBaile Átha Cliath inné. Seo scéim deachleachtais do mhúsaeim na tíre atá á riaradh ag an gComhairle Oidhreachta le tamall de bhlianta. Bronnadh an gradam ar an Mhúsaem cheana i 2008 agus moladh gur leanadh leis an deachleachtas atá á dhéanamh ar bhuiséad ana-bheag. Dúirt Isabel Bennett, Caomhnóir, go ndéanadh tagairt ar leith go bhfuil an taispeántas ar fáil i seacht dteangacha. Beidh Músaem Chorca Dhuibhne ag súil le Creidiúniú Iomlán a bhaint amach sna blianta atá romhainn toisc go mbeidh áit stórála ceart don Mhúsaem san Lárionad Forbartha Gaeilge agus Gaeltachta atá á thógaint i mBaile an Fheirtéaraigh.

bron

Conor Newman, Máire Uí Shíthigh (Oidhreacht Chorca Dhuibhne) agus Isabel Bennett

Deontas fachta (29/5/2014)

Tá an-áthais orainn go bhfuil nuacht fachta againn go bhfuil deontas ag teacht ón Roinn Ealaíon, Óidhreachta agus Gaeltachta, chun seilfeanna agus rudaí a baineann leis ár ceartlann agus stór nua a cheannach. Beidh an stór ins na h-oifigí nua don Comharchumann, atá beagnach críochnaithe, agus atá beagánín síor an bóthair uainn. Deireann sé sin go mbeidh an múseam ábalta bheith ag bailiú arís sara bhfad. Táimid an-bhuíoch don Roinn.

Siúl Cosán na Naomh (14/4/2014)

Satharn Cásca 19 Aibreán. Turas Bhréanainn atá i gceist. Tosnóidh sé ar 10.30am mar a dtosnaíonn Cosán na Naomh, ag an gcárchlós cois trá i gCeann Trá. Tá timpeall 11 míle sa tsiúlóid oifigiúil. Is fiú bróga siúil láidre a caitheamh, chomh maith le héadach báidtí don turas. Breis eolais anso.

Téanam go Min Aird (Leabhar +CD) (10/3/2014)

Scéal na Gaelainne i ndúthaigh Líse Ní Shúilleabháin (1923-2009) ar an CD agus Tuairisc Bheathaisnéiseach óna peann.

Cóirithe agus curtha in eagar ag Roibeard Ó Cathasaigh.

Bean a chaith furmhór a saoil ag teagasc i mBaile Átha Cliath ab ea í Lís Ní Shúilleabháin, agus a d’fhill ar a fód dúchais nuair a d’éirigh sí as. Scéalaí aitheanta ab ea í agus seanchas a ceantair féin ar a toil aici. Tá cuntas breá sa leabhar ar an saol mar a bhí le linn a hóige agus tuairimíocht Líse ar an todhchaí. Bean go raibh spiorad innti ab ea í. Is tráthúil an tuairisc atá sa leabhar ar an nGaeilge i Lios Póil le linn Líse – toisc na dúshláin atá roimis gach pobal Gaeltachta fé láthair.

Chuir Roibeard Ó Cathasaigh aithne ar Lís sna 70í nuair a bhí an bheirt acu ag teagasc ar choláiste samhraidh i Lios Póil. Bhí sí toilteanach taifeadaí a dhéanamh do agus ina dhiaidh sin scríobh sí cuntais do. Toradh na hoibre sin atá sa leabhar Téanam go Min Aird – a bhuíochas do Roibeard.

Cuirfidh Duibhnigh, canúnaithe, foghlaimeoirí Gaelainne & an staraí sóisialta araon suim sa bhfoilseachán ceannródaíoch so.

Foilsitheoirí / Publishers: Oidhreacht Chorca Dhuibhne, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí, www.oidhreacht.ie, mus@cfcd.ie.


 

Slí Fhiáin an Atlantaigh (18/2/2014)

Táimid ar an tSlí Fhiáin an Atlantaigh (Wild Atlantic Way)! Féach ar an video (i nGaeilge!) anseo.

wawgsign

Brathadóirí Miotail (24/1/2014)

Tá bileog eolais ar fáil anseo le comhairle don phobal maidir le Úsáid Brathadóirí Miotail agus a dTionchar ar an Oidhreacht Seandálaiochta. Gan iad a úsáid is ea an rud is fearr!

2013

Bailiúcháin don Ospaís (27/9/2013)

Go raibh míle maith ag gach éinne a tháinig chun cupán caifé a ól linn i rith maidean chaifé don Ospaís an seachtain seo caite. Táimid an-shásta a rá go raibh €365 ins na mboscaí tar éis an maidin. Maith sibh!

Clár Raidio Frank Lewis (3/9/2013)

Dhein Frank Lewis, don clár Saturday Supplement atá ar Raidio Chiarraí, cuairt ar an músaem le déanaí, i dteannta roinnt chairde don músaem. Is féidir éisteacht leis an clár anseo. An ceann a bhí ar siúl ar an 31 Lúnasa.

Cibeal an tSamhraidh (5/7/2013)

Beidh Seisiún Rince ar siúl i Scoil an Fheirtéaraigh ar an Déardaoin 11ú Iúil, ag 7.30 i.n. - fáilte roimh cách. Le buíochas d'Údarás na Gaeltachta agus Fáilte Ireland don tacaíocht.

Féile na Cásca (25/1/2013)

Beidh Féile na Cásca daichead bliain ar an bhfód i mbliana. Tá traidisiún ealaíne láidir inár bpobal i gcónaí a bhuíochas le múinteoirí an cheantair. Beidh Scéim Físealaíne i mbunscoileanna Chorca Dhuibhne i 2013 mar cheiliúradh ar Fhéile na Cásca 2013 – le maoiniú ó Ealaín na Gaeltachta. "Mo Cheantar Féin" téama na mbunscoileanna agus chuige sin beidh Isabel Bennett, Seandálaí agus coimeadaí an Mhúsaem, chun turas a dhéanamh leis na hardranganna chuig pé áit sa pharóiste gur í rogha na scoile í ina bhfuil iarsmaí seandálaíochta. Beidh trí thuras ag físealaíontóirí chuig na scoileanna le linn Feabhra/tús Márta chun oibriú leis na leanaí ar innsint fhísiúil a dhéanamh d’Fhéile na Cásca ar an áit ina raibh an turas acu. Tá an aimsir ag chuir isteach ar na pleananna, ach fós tá gach éinne ag baint an-taitneamh as an scéim.

cillnagcolman

Leanaí ó Scoil Cheann Trá ar an slí go Cill na gColmán.

2012

Seoladh an taispeántais Míolta Móra agus Deilfeanna Chorca Dhuibhne (5/6/2012)

Beidh seoladh an taispeántais Míolta Móra agus Deilfeanna Chorca Dhuibhne ag tarlú anseo sa músaem Dé Luain, 18 Meitheamh 2012 ag 6.00i.n. le Kevin Flannery, Mara Beo. Táimid fíor bhuíoch as an tacaíocht a fuaireamar ón gComhairle Oidhreachta agus an cabhair a thug Nick Massett dúinn.

nickiskev

Nick Massett (An Grúpa Éireannach maidir le Míolta Móra agus Deilfeanna/IWDG), Isabel Bennett (coimeadaí, Músaem Chorca Dhuibhne) agus Kevin Flannery (Mara Beo) ag an seoladh le déanaí.

Seoladh Conair Dealbhadóireachta agus oscailt Féile na Cásca (10/4/2011)

Dé Domhnach seo caite, seoladh an t-ealaíonteoir Cliodna Cussen Féile na Cásca, ag ócáid deas ina raibh cuid de leanaí na háite ag canadh cúpla amhráin leis. Mar chuid don ócáid, seoladh Cliodna an 'Conair Dealbhadóireachta Iarthar Dhuibhneach', atá ar fáil ag an taispeántas, chomh maith le anseo, sa mhúsaem. Is le urraicht an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta a deineadh an bileog sna, ina bhfuil eolas ar roinnt mhaith dos na píosaí dealbhadóireachta atá le feiscint timpeall na háite. Beidh breis eolais ar fáil, diagh ar niaidh, anseo.

Taispeántas Nua ar na Míola Móra agus Deilf mórthimpeall Chorca Dhuibhne! (21/2/2012)

Tá an-áthas orainn a rá go mbeidh taispeántas nua ar na Míola Móra agus Deilf mórthimpeall Chorca Dhuibhne le feiscint sa mhúsaem i rith 2012. Táimid an-bhúioch don deontas a fuaireamar ón gComhairle Oidhreachta chun an obair san a dhéanamh. Bhí Nick Massett ón Irish Whale and Dolphin Group (IWDG), mar comhairleoir dúinn, agus pictúirí tógtha ag Nick na cinn is mó atá in úsáid againn. Tá Nick ag staidéir na míola móra anseo ar feadh 10 bliana ar a laighead. Dhein Paul Francis an dearadh, agus is Paul an duine a dhein an dearadh don taispeántas buan atá sa mhúsaem, agus na billeog oibre ata againn leis. Is taispeántas dháteangach é, mar is gnáth anseo. Tá súil againn go mbeidh ócáid againn i rith Seachtain na hOidhreachta, a cuirfidh leis an taispeántas. Is féidir bheith ag faire amach ar ár leathanach Facebook!

Conair Dealbhadóireachta (13/2/2012)

Beidhimid ag seoladh bileog nua, Conair Delabhadóireachta Iarthar Dhuibhneach, i rith Féile na Cásca i mbliana, ar an 8/4/2012. Táimid an-bhuíoch don Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta a thug urraiocht don obair, ina bhfuil pictúirí agus eolas maidir le roinnt mhaith dos na piosaí dealbhadóireachta atá le feiscint in Iarthar Dhuibhneach, agus léarscál ann leis.

Tá níos mó eolais againn maidir le roinn mhaith dos na píosaí (agus píosaí eile leis), agus mar sin, táimid chun breis eolais maidir leis na píosaí a chuir ar leathanach nua ar an suíomh seo, Conair Dealbhadóireachta. Nílimid ach ag tosnú ar an obair seo, ach tá súil againn go bainfidh sibh taitneamh as.

Alt ar an Músaem (13/2/2012)

Is feidir alt maidir leis an músaem a léamh, scríobhta ag an coimeadaí, Isabel Bennett, ins an dara uimhir don irisleabhar nua atá foilsoithe ag Irish Archaeological Research. Táidear lonnaithe sa Tuaisceart, agus sár-obair a dhéanamh acu.

Cuma difrúil! (1/12/2011)

Táimid ag obair ar an mhúsaem, lasmuidh agus istigh. Ar thug tú faoi n'eara go bhfuil cuma difrúil ar an bhalla lasmuidh - níl aon fál ann a thuilleadh. Bhí ag fearadh amach, beidh rudaí eile ag tarlú istigh san foirgineamh chomh maith.

nov2011

Nuacht ó Músaem Chorca Dhuibhne (8/11/2011)

Le buíochas ó deontas ón Tionscnamh Oideachais Oidhreachta, Pobail agus For-rochtana 2011 ag an gComhairle Oidhreachta, táimid ag obair le déanaí ar taispeántas nua, a bheith againn i rith 2012, le eolas ar na Deilfeanna agus Míolta Móra i gCorca Dhuibhne. Tá an taispeántas lonnaithe ar obair Nick Massett, ón Irish Whale and Dolphin Group, atá ag obair anseo ar feadh roinnt maith blianta.

An tionscanamh eile atá againn ná paimfléad 'Conair Dealbhadóireachta Iarthar Dhuibhneach'. Beidh sé seolta sara bhfad, agus táimid an-bhúioch don Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta a thug deontas dúinn chun an obair san a dhéanamh. Dein Laurence Jones an dearadh, agus Siobhán Dempsey, Latitude Imaging, an ghriangrafadóireacht. Tá súil againn breis eolais ar na píosaí dealbhadóireachta go léir a chuir anseo, ar an suíomh idirlín. Breis eolais le teacht.

Ceol san Iarnóin 5 (30/8/2011)

Ins an cead seisúin eile de 'Ceol san Iarnón', Dé Domhnaigh 4 Meán Fómhair, ag a 3.00 i.n., Beidh Breandán Ó Beaglaíoch & a chlann, go bhfuil clú agus cáil orthu! Is i gcomhairle Fáilte Ireland go bhfuil an Ceol san á rith.

damian

seis4

slaine

Pictúirí ó Ceol san Iarnóin 4

Ceol san Iarnóin (i gcomhairle Fáilte Ireland) (18/8/2011)

ns an cead seisúin eile de 'Ceol san Iarnón', Dé Domhnaigh 21ú Lúnasa, beidh Bernie Pháid Ní Mhuircheartaigh (Bosca Ceoil & canadh sí leis), Jeremy Spencer (Fidil) & Breanainn Ó Beaglaíoch (Guitar). . Ag tosnú ag a 3.00 i.n. An seachtain dár gcionn, Dé Domhnaigh 28ú Lúnasa, beidh Sláine Ní Chathaláin (amhránaí), Damian Mullane (Bosca ceoil) agus Donagh Hennessy (Guitar). Agus, cé go bhfuil na seisúin san ag tarlú i rith Seachtain Oidhreachta Náisiúnta, beidh se saor in aisce dul isteach ar an músaem.

eoinandgirls

Eoin Duignan, a bheirt iníon Ava & Lia chomh maith leis an amhránai Ciara de Mórdha sa músaem le déanaí, i rith Ceol san Iarnóin.

Leathanach Nua Facebook page (24/3/2011)

Tá an dara leathanach Facebook oscailte againn, Dingle Peninsula Museum, go mbeidh níos mó eolais i mBéarla ná i nGaeilge. Tá an leathanach eile, Músaem Chorca Dhuibhne, fós ann, le breis eolais as Gaeilge.

Suíomh idirlín ar fáil i 5 teanga! (28/1/2011)

Táimid an-sásta a rá go bhfuil rogha 5 teanga anois ar an suíomh, cé go bhfuil Francais, Gearmánais agus Spánnais ann anois. Is le buíochas de deontas ón Roinn Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt a tharla sé. Chomh maith, tá cáseanna nua ann, 'pop-up' fógraíachta, agus leagan Spánnais ar fáil don taispeántas féin. Táimid an-bhúioch as an Roinn don cabhair.

Comhgairdeas do Scoil Cill Mhic a'Domhnaigh!

Comhgairdeas do Lucia, an muinteoir Spánnise, agus dos na leanaí agus muinteoirí i Scoil Cill Mhic a'Domhnaigh a bhuaidh duais ins an Colegio Español del año - Scoil Soáinneach an Bliana. Dheineadar turas ar an mhúsaem mar chuid don obair don comartas, agus anois tá turas ar an Spáinn buaite ag beirt muinteoirí, chun freastal ar rangeanna Spáinneas 7rl. Enhorabuena!

Cuarit ón mhicléinn Scoil Cill Mhic a'Domhnaigh

Chuir an mhúsaem fáilte mór roimh leanaí Scoil Chaitlín Naofa, Cill Mhic a'Domhnaigh ar an Déardaoin 25ú Feabhra, 2010, chomh maith le Lucia, an muinteoir Spánnish agus Seán, an Árd-Mhástair. Bhí an-sport acu ag déanamh tráth na gceist a bhí ullamh ag Lucia, an téama a bhí air ná na naisc idir Corca Dhuibhne agus an Spáinn, ag baint úsáis as na hiarsmaí agus an taispeántas sa mhúsaem chun na fhreagairtaí a fháil.

Táimid an-shásta nuair a bhaineann scoileanna úsáis as an mhúsaem sa slí san, agus fáiltaímid scoileanna go bhfuil suim acu cuairt a dhéanamh ar an mhúsaem. Ní gá ach teangabháil a dhéanamh leis an coimeadaí ar 066-9156333 nó ag info@westkerrymuseum.com.

taispeantas

taispeantas

taispeantas

taispeantas

Leanaí Scoil Chaitlín Naofa sa Mhúsaem.

 

Bileog Oibre nua do 2010

Tá an 3ú bileog oibre, ar ábhar Cill Maolchéadair/Cosán na Naomh, ar fáil anois. Táimid an-bhuíoch ón Comhairle Oidhreachta as an cabhair, agus is Paul Francis a dhein an dearradh arís. Tá breis eolais ar na cinn eile ar fáil ar an leathanach Oideachais.

conair

Seoladh Conair Oidhreachta Chorca Dhuibhne

Seoladhaidh Conair Oidhreachta Chorca Dhuibhne, tionscanamh eagraithe idir an Mhúsaem, Ionad an Bhlascaoid Mhóir agus An Díseart le deanaí. Beidh bileoig ar fáil, le dearabháin iontu, a tabharfaidh lacaiste suas go 40% ar costás iontráil dos na hionaid - agus beidh siad scapaithe tríd an leithinis don séasúr 2010 nó is féidir leat iad a fháil anseo. Táimid an-bhuíoch as an cabhair fachta ón Roinn Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, chun an an tionscanamh san a dhéanamh.

seoladh

Ag seoladh Conair Oidhreachta Chorca Dhuibhne sa Mhúsaem bhí Mícheál de Mórdha, Bainisteoir, Ionad an Bhlascaoid Mhóir,
Isabel Bennett, Coimeadaí, Músaem Chorca Dhuibhne, Muireann Nic Giolla Ruaidh, Bainisteoir, Óstan Bhenner, An Daingean,
TP Ó Conchúir, Bainisteoir, Díseart agus Pádraig Firtéar, Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne.
(Le buíochas ó Ted Creedon, The Kerryman.)

 

Tá an Mhúsaem ar Facebook anois! Ní gá ach 'Músaem Chorca Dhuibhne' a chuir isteach.

Is féidir linn a fháil ar Facebook.  facebook

Cuairt ón Comhairle Oidhreachta

Mi Meitheamh 2009 thug an Comhairle Oidhreachta cuairt ar Chorca Dhuibhne agus thánadar go dtí Mhúsaem Chorca Dhuibhne mar cuid don turas. Tá an Mhúsaem tar éis an cabhair a fháil ón gComhairle Oidhreachta i rith na blianta, agus bhíomar an-shásta go raibhamar i n-án Fáilte Úi Cheallaigh a chuir rompu nuair a thánadar anseo.

Seoladh Siúlóidí Oidhreachta

Seoladh trí cinn de Siúlóidí Oidhreachta sa Mhúsaem ar an 27 Bealtaine, 2009.

Is í Síle Uí Ghormáin, Cathair, Comharchumann Turasóireachta Chorca Dhuibhne, agus ó Tig Uí Ghormáin a dhein an seoladh.

Coimeadaí

Isabel Bennett, Coimeadaí, Músaem Chorca Dhuibhne, CaitríonaNí Cathail,
Oidhreacht Chorca Dhuibhne agus Síle Uí Ghormáin, Comharchumann Turasóireacht
Chorca Dhuibhne ag an seoladh dos na Siúlóidí Oidhreachta sa Mhúsaem.

Tar éis an seoladh, chuaigh gach éinne ag siúl, agus bhí soláistaí ar fáil dóibh sa Mhúsaem ag deireadh an tráthnóna.

Clár Chaighdeáin do Mhúsaeim na hÉireann

Bhron an Comhairle Oidhreachta Creidiúnú Éatramhach sa Chlár um Chaighdeáin do Mhúsaeim na hÉireann ar Mhúsaem Chorca Dhuibhne Mí Bealtaine 2008.

award

Michael Starret, an Comhairle Oidhreachta, Isabel Bennett, Caomhnóir,
Músaem Chorca Dhuibhne agus Máire Uí Shithigh, Oidhreacht Chorca Dhuibhne.

Cuid des na feabhsúcháin atá déanta sa Mhúsaem fé Scéim soe na Comhairle Oidhreachta ná:
• Breis eolais fé agus lipéid nua ar na sliogáin mhara
• Dhá chás nua sa bhreis ceannaithe
• Dhá cheann de dhíthaisirí nua sa bhreis ceannaithe
• Bileog oibre do leanaí feadbhsaithe agus athphriontáilte
• Feabhsúcháin déanta ar chóras caomhnaithe na leabhar, athcheangal agus deisiú san áireamh
• Ábhar stórála chartlainne dos na grianghraif atá i gCartlann an Mhúsaeim

•Feabhas ar an aláram sa mhúsaem

Taispeántaisí Taistil

Tá spás úrnua curtha ar fáil sa Mhúsaem do thaispeántaisí sealadacha chomh maith le taispeántaisí taistil. Tá fáilte roimh ghrúpaí ón gceantar a bheadh suim acu taispeántas a reachtáil an áis seo a úsáid tré dhul i dteangbháil leis an gCaomhnóir.

Leabhar Mór

Cuid don ealaíon ón Leabhar Mór ar
taispainti Mhúsaem Chorca Dhuibhne.


Taispeántaisí Nua

Geolaíocht

geology

Bailiúchán nua ó 2006 curtha le chéile ag An Dr. Richard Unitt, Ollscoil na hÉireann, Corcaigh

Sliogáin Mhara

Sliogáin

Cuid de bhailiúchán Mhíchíl Uí Lúing. Atheagar, athainmniú
déanta orthu ag An Dr. Julia Nunn, Músaem Uladh.

Bileog Oibre

Tá 3 leabhar saothair (Gaoluinn & Béarla) ar fáil dos na leanaí, daltaí scoile agus mic léinn a thabharfaidh cuairt ar an Músaem, ceann ar an Mhúsaem féin, ceann eile ar an suíomh ón Luath-Ré Chríostaí sa Riasc agus ceann nua foilsaithe ar Cill Maolchéadair/Cosán na Naomh.

Táimid ag obair ar ceann eile maidir leis an ceangailt idir An Spáinn agus Chorca Dhuibhne, Dún an Óir san aireabh.


Táimíd ana-bhuíoch don gComhairle Oidhreachta a thug tacaíocht dúinn an clár oideachais a chur le chéile.

Bain taitneamh as do thuras!