Logo
Welcome
E-mail Us
Contact Us by Phone
 
Baile an Fheirtéaraigh (Ballyferriter), Co. Kerry, Ireland

Baile

Láthair

Catalóg

Conair Dealbhadóireachta

Gailearaí

Imeachtaí

Taispeántas

Nuacht

Leabhair

Cartlann

Oideachais

Seimineáir

Léirmheasanna

Naisc

Sitemap

NUACHT

Beir mo Dhúthracht (26/11/2014)

Beir mo Dhúthracht le Pádraig Ó Siochfhradha (1883-1964) le seoladh i mBaile Átha Cliath - fáilte romhat a bheith linn.

pados

Cosán na Naomh (26/11/2014)

Tá leathanach Facebook anois ag Cosán na Naomh - féach anso.

Bronnadh (3/7/2014)

Dhein Conor Newman, Cathaoirleach an Chomhairle Oidhreachta, Creidiúnú Eatramhach sa Clár um Chaighdeáin do Mhúsaeim na hÉireann a bhronnadh ar Mhúsaem Chorca Dhuibhne ag ócáid i mBaile Átha Cliath inné. Seo scéim deachleachtais do mhúsaeim na tíre atá á riaradh ag an gComhairle Oidhreachta le tamall de bhlianta. Bronnadh an gradam ar an Mhúsaem cheana i 2008 agus moladh gur leanadh leis an deachleachtas atá á dhéanamh ar bhuiséad ana-bheag. Dúirt Isabel Bennett, Caomhnóir, go ndéanadh tagairt ar leith go bhfuil an taispeántas ar fáil i seacht dteangacha. Beidh Músaem Chorca Dhuibhne ag súil le Creidiúniú Iomlán a bhaint amach sna blianta atá romhainn toisc go mbeidh áit stórála ceart don Mhúsaem san Lárionad Forbartha Gaeilge agus Gaeltachta atá á thógaint i mBaile an Fheirtéaraigh.

bron

Conor Newman, Máire Uí Shíthigh (Oidhreacht Chorca Dhuibhne) agus Isabel Bennett

Deontas fachta (29/5/2014)

Tá an-áthais orainn go bhfuil nuacht fachta againn go bhfuil deontas ag teacht ón Roinn Ealaíon, Óidhreachta agus Gaeltachta, chun seilfeanna agus rudaí a baineann leis ár ceartlann agus stór nua a cheannach. Beidh an stór ins na h-oifigí nua don Comharchumann, atá beagnach críochnaithe, agus atá beagánín síor an bóthair uainn. Deireann sé sin go mbeidh an múseam ábalta bheith ag bailiú arís sara bhfad. Táimid an-bhuíoch don Roinn.

Seachtain Oidhreachta 2014 (29/5/2014)

Mar is gnáth, beidh Músaem Chorca Dhuibhne/Oidhreacht Chorca Dhuibhne pártach i Seachtain Oidhreachta, 23-31 Lúnasa 2014. Beidh roinnt imeachtaí againn, agus tá chuid don eolais cheanna féin ar an suíomh idirlín. Beidh breis eolais ar fáil i rith mí Lúnasa.

Siúl Cosán na Naomh (14/4/2014)

Satharn Cásca 19 Aibreán. Turas Bhréanainn atá i gceist. Tosnóidh sé ar 10.30am mar a dtosnaíonn Cosán na Naomh, ag an gcárchlós cois trá i gCeann Trá. Tá timpeall 11 míle sa tsiúlóid oifigiúil. Is fiú bróga siúil láidre a caitheamh, chomh maith le héadach báidtí don turas. Breis eolais anso.

Téanam go Min Aird (Leabhar +CD) (10/3/2014)

Scéal na Gaelainne i ndúthaigh Líse Ní Shúilleabháin (1923-2009) ar an CD agus Tuairisc Bheathaisnéiseach óna peann.

Cóirithe agus curtha in eagar ag Roibeard Ó Cathasaigh.

Bean a chaith furmhór a saoil ag teagasc i mBaile Átha Cliath ab ea í Lís Ní Shúilleabháin, agus a d’fhill ar a fód dúchais nuair a d’éirigh sí as. Scéalaí aitheanta ab ea í agus seanchas a ceantair féin ar a toil aici. Tá cuntas breá sa leabhar ar an saol mar a bhí le linn a hóige agus tuairimíocht Líse ar an todhchaí. Bean go raibh spiorad innti ab ea í. Is tráthúil an tuairisc atá sa leabhar ar an nGaeilge i Lios Póil le linn Líse – toisc na dúshláin atá roimis gach pobal Gaeltachta fé láthair.

Chuir Roibeard Ó Cathasaigh aithne ar Lís sna 70í nuair a bhí an bheirt acu ag teagasc ar choláiste samhraidh i Lios Póil. Bhí sí toilteanach taifeadaí a dhéanamh do agus ina dhiaidh sin scríobh sí cuntais do. Toradh na hoibre sin atá sa leabhar Téanam go Min Aird – a bhuíochas do Roibeard.

Cuirfidh Duibhnigh, canúnaithe, foghlaimeoirí Gaelainne & an staraí sóisialta araon suim sa bhfoilseachán ceannródaíoch so.

Foilsitheoirí / Publishers: Oidhreacht Chorca Dhuibhne, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí, www.oidhreacht.ie, mus@cfcd.ie.


 

Cúrsa nua (10/3/2014)

Cúrsa Gaeilge, Stair Áitiúil agus Béaloideas Chorca Dhuibhne. Cúrsa 4 lá ina mbeidh ranganna Gaeilge chomh maith le cainteanna ar ghnéithe de stair, de sheanchas agus de bhéaloideas Chorca Dhuibhne. Breis eolais anseo.

Slí Fhiáin an Atlantaigh (18/2/2014)

Táimid ar an tSlí Fhiáin an Atlantaigh (Wild Atlantic Way)! Féach ar an video (i nGaeilge!) anseo.

wawgsign

Brathadóirí Miotail (24/1/2014)

Tá bileog eolais ar fáil anseo le comhairle don phobal maidir le Úsáid Brathadóirí Miotail agus a dTionchar ar an Oidhreacht Seandálaiochta. Gan iad a úsáid is ea an rud is fearr!

Ranganna Gaeilge (20/1/2014)

Beidh Ranganna Gaeilge do Thuismitheoirí, dírithe ar an dteanga chun tacú le leanaí sa Naíonra agus ar scoil, i Músaem Chorca Dhuibhne ó Dé Luain 3ú Feabhra ó 9.30-11.00 r.n. agus i Halla na Feothanaí ó Dé Máirt, 4ú Feabhta, ag 9.30 r.n. Costas €10 don 4 seachtaine, tae/caifé ar fáil. Eagraithe ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne, le tacaíocht Údarás na Gaeltachta. Eolas 066-9156100.

class

Seisiúin Amhránaíochta (20/1/2014)

Beidh Seisiúin Amhránaíochta do Dhaoine Fásta le Páidí Mhárthain Mac Gearailt i Músaem Chorca Dhuibhne, ag 8.00 i.n. Dé Céadaoin 29 Eanáir/ 5 Feabhra agus Dé Luain 10 Feabhra. Táthar fíorbhuíoch d’Ealaín na Gaeltachta a mhaoiníonn an scéim seo.

singer

Bailiúcháin don Ospaís (27/9/2013)

Go raibh míle maith ag gach éinne a tháinig chun cupán caifé a ól linn i rith maidean chaifé don Ospaís an seachtain seo caite. Táimid an-shásta a rá go raibh €365 ins na mboscaí tar éis an maidin. Maith sibh!

Maidean Chaifé don Ospaís (16/9/2013)

Beidh Maidean Chaifé don Ospaís ar siúl i Músaem Chorca Dhuibhne an Déardaoin seo chugainn, 19ú Méan Fómhair óna 10.00 – 12.30. Fáilte roimh cách, agus roimh bácáil chomh maith! Chífidhmuid ann sibh!

Clár Raidio Frank Lewis (3/9/2013)

Dhein Frank Lewis, don clár Saturday Supplement atá ar Raidio Chiarraí, cuairt ar an músaem le déanaí, i dteannta roinnt chairde don músaem. Is féidir éisteacht leis an clár anseo. An ceann a bhí ar siúl ar an 31 Lúnasa.

Seachtain Oidhreachta Náisúnta 2013 (30/7/2013)

Imeachtaí i Músaem Chorca Dhuibhne, Baile an Fheirtéaraigh i rith Seachtain Oidhreachta Náisúnta 2013

1. 18 Lúnasa, Dé Domhnaigh, 10.00 – 5.00– Saor cead isteach do Mhúsaem Chorca Dhuibhne.
2. 22 Lúnasa, Déardaoin, 10.00 – c. 1.00 – Siúlóid Oidhreachta Cosán na Naomh, bualadh le chéile ag an mhúsaem. Saor in aisce.
3. 23 Lúnasa, Dé hAoine, 7.30 pm ‘Ceiliúradh 75 bliain – Bailiúchán na Scol’. Caint ag Ríonach Uí Ógáin, Cnuasach Bhéaloideas Éireann, Baile Átha Cliath. Saor in aisce.
4. 24 Lúnasa, Dé Sathairn, 2.00 – 5.00 – Léargas ar theicneolaíocht mar a bhíodh, sa mhúsaem le Billy Mag Fhloinn, seandálaí (gnáth táille iontrála don mhúsaem).
5. 25 Lúnasa, Dé Domhnaigh, 10.00 – 5.00– Saor cead isteach do Mhúsaem Chorca Dhuibhne.
6. 25 Lúnasa, Dé Domhnaigh, 10.00 – c. 1.30 – Siúlóid Oidhreachta Slí na nDúnta, bualadh le chéile ag an mhúsaem. Saor in aisce.

Breis eolais: 066-9156333 nó info@westkerrymuseum.com.

Cibeal an tSamhraidh 1ú Lúnasa

10.00, ón Músaem, Siúlóid Oidhreachta Slí an Mháimín

7.30 pm, Caint Féile Lúghnasa le Billy Mag Fhloinn.

Gach imeacht saor in aisce - fáilte roimh cách!

Cibeal an tSamhraidh (5/7/2013)

Beidh Seisiún Rince ar siúl i Scoil an Fheirtéaraigh ar an Déardaoin 11ú Iúil, ag 7.30 i.n. - fáilte roimh cách. Le buíochas d'Údarás na Gaeltachta agus Fáilte Ireland don tacaíocht.

Féile na Cásca (25/1/2013)

Beidh Féile na Cásca daichead bliain ar an bhfód i mbliana. Tá traidisiún ealaíne láidir inár bpobal i gcónaí a bhuíochas le múinteoirí an cheantair. Beidh Scéim Físealaíne i mbunscoileanna Chorca Dhuibhne i 2013 mar cheiliúradh ar Fhéile na Cásca 2013 – le maoiniú ó Ealaín na Gaeltachta. "Mo Cheantar Féin" téama na mbunscoileanna agus chuige sin beidh Isabel Bennett, Seandálaí agus coimeadaí an Mhúsaem, chun turas a dhéanamh leis na hardranganna chuig pé áit sa pharóiste gur í rogha na scoile í ina bhfuil iarsmaí seandálaíochta. Beidh trí thuras ag físealaíontóirí chuig na scoileanna le linn Feabhra/tús Márta chun oibriú leis na leanaí ar innsint fhísiúil a dhéanamh d’Fhéile na Cásca ar an áit ina raibh an turas acu. Tá an aimsir ag chuir isteach ar na pleananna, ach fós tá gach éinne ag baint an-taitneamh as an scéim.

cillnagcolman

Leanaí ó Scoil Cheann Trá ar an slí go Cill na gColmán.

 

Scoil Cheoil an Earraigh (23/1/2013)

Ar an Céadaoin 13 Feabhra ag 8pm beidh an Oscailt Oifigiúil don Scoil Cheoil le Ríonach Uí Ógain anseo sa mhúsaem. Beidh ceol, cleachta, amhráin, agus comhluadar ann! Beidh deis clárú dos na ranganna leis. Fáilte roimh chách. Breis eolais anseo.


RANGANNA AMHRÁNAÍOCHTA LE PÁIDÍ MHÁRTHAIN (4/1/2013)

Beidh srath 5 rang amhránaíochta le Páidí Mharthain Mac Gearailt ag tosnú ar an gCéadaoin 9ú Eanáir 2013 ón 20.00-21.00 sa Mhuseam.
€10 don iomlán. Le tacaíocht ó Ealaín na Gaeltachta.

rang

Páidí Mac Gearailt

Club Leabhar (7/12/2012)

Beidh dhá scéal á léamh as Coiglímis an Tine (Cnuasach Seanchais agus Scéalta Bhab Feiritéar) don gcéad seisiún eile - sin iad Triúr Iníon na Baintrí agus Na Trí Chomhairle. Beidh leabhar filíochta Louis Mulcahy á léamh chomh maith - Dhá chlog ag Bualadh. Tiocfaimíd le chéile anseo sa mhúsaem ar an gCéadaoin 16 Eanáir 2013 ag 7.30 pm. Breis eolais ó Mháire Uí Shíthígh, 066-9156100.

Seisiún Gaelainne (7/12/2012)

Beidh seisiún Gaelainne anseo sa Mhúsaem Dé Mairt 18 Nollaig 10.30-12.00. Buail isteach is fáilte!

Cúrsaí Gaeilge agus Oidhreachta do Dhaoine Fásta 2013

Tá an t-eolas ar fáil anois, ar suíomh idirlín Oidhreacht Chorca Dhuibhne, ar na cúrsaí Gaeilge atá ar fáil do dhaoine fásta anso i gCorca Dhuibhne i rith 2013. Breis eolais anseo.

Maidean Chaifé don Ospaís (14/9/2012)

Beidh Maidean Chaifé don Ospaís ar siúl i Músaem Chorca Dhuibhne an Déardaoin seo chugainn, 12ú Méan Fómhair óna 10.00 – 12.30. Fáilte roimh cách, agus roimh bácáil chomh maith! Chífidhmuid ann sibh!

Nuacht ar Seachtain Oidhreachta (2012/02/08)

Tá áthas orainn a fhógairt, go in ionad an chaint a bhí fógraithe ar an Satharn 18ú Lúnasa, ag 7:30 anseo sa mhúsaem, beidh Kevin Flannery (ó Mara Beo) a thabhairt caint as Gaeilge agus as Béarladar teideal ‘Tréigint ár nOidhreachta Mara - 30/6/70 - Maritime Heritage Betrayal’. Beidh an ócáid seo saor in aisce, buíochas d'Oifig Oidhreachta, Comhairle Contae Chiarraí.

Beidh Siúlóid Oidhreachta ag fágaint Mhúsaem Chorca Dhuibhne ag 10.00 ar an nDomhnach, 19ú Lúnasa agus ag filleadh ar an Músaem c.1.00.
Bí gléasta don aimsir – bróga siúil & cóta báistí molta.

Ar an nDomhnach 19 Lúnasa, ó 2:00 pm - 5.00, beidh Trealamh Teicneolaíochta Réamhstaire, le Billy Mag Fhloinn, seandálaí. Is imeacht nua é sin dúinn, agus táimid ag tnúth go mór leis. Arís urraithe ag an Oifig Oidhreachta, Comhairle Contae Chiarraí.

Níl aon costas iontrála dos na h-imeachtaí san, agus ar an nDomhnach, 19ú Lúnasa, agus arís ar an 26ú, beidh cead isteach don Mhúsaem saor in aisce ar an . Tá súil againn sibh a fheiscint ag cuid dos na imeachtaí san ar a laighead!

 

Imeachtaí do Seachtain na hOidhreachta (11/7/2012, 25/7/2012)

I mbliana, beidh an-chuid ar súil i rith Seachtain na hOidhreachta. Mar is gnáth, beidh sé saor cead isteach don mhúsaem ar an dhá Dhomhnaigh, an 19ú agus an 26ú Lúnasa. Agus arís i mbliana, beidh Súilóid Oidhreachta againn, ag tosnú ar a 10.00 ar an Domhnach an 19ú, ag déanamh cuairt do cuid dos na áiteanna álainn sa dúthaig, chomh maith le cuid dos na suímheanna seandálaíochta mórthimpeall orainn.

I mbliana freisin, le cabhair ón Oifig Oidhreachta, Comhairle Contae Chiarraí, táimid an shásta a rá go mbeidh cúpla imeachtaí eile ar súil againn. Ar an Satharn, an 18ú Lúnasa, ag 7.30 pm, tá súil againn go mbeidh caint ar na hainmaithe atá sa farraige mórthimpeall Chorca Dhuibhne. Ní bheidh an caint a bhí fógraithe cheanna ar súil, an ceann atá fógraithe sa leabharán do Seachtain na hOidhreachta. Brón orainn. Beidh an caint anseo sa mhúsaem. Ar an Domhnach, an 19ú Lúnasa, ón 2.00-5.00, beidh an seandálaí Billy Mag Fhloinn anseo, ag taispaint conas a dhein daoine úrlasaí sa treimhse réamhstarúil, agus conas iad a úsáid. Táimid ag súil go mór leis na h-imeachtaí san, agus súil againn go mbeidh tú linn!

Seoladh an taispeántais Míolta Móra agus Deilfeanna Chorca Dhuibhne (5/6/2012)

Beidh seoladh an taispeántais Míolta Móra agus Deilfeanna Chorca Dhuibhne ag tarlú anseo sa músaem Dé Luain, 18 Meitheamh 2012 ag 6.00i.n. le Kevin Flannery, Mara Beo. Táimid fíor bhuíoch as an tacaíocht a fuaireamar ón gComhairle Oidhreachta agus an cabhair a thug Nick Massett dúinn.

nickiskev

Nick Massett (An Grúpa Éireannach maidir le Míolta Móra agus Deilfeanna/IWDG), Isabel Bennett (coimeadaí, Músaem Chorca Dhuibhne) agus Kevin Flannery (Mara Beo) ag an seoladh le déanaí.

Uaireanta oscailte an tSamhraidh (27/4/2012)

Beidh an músaem ath-oscailte Dé Sathairn 2 Meitheamh 2012 agus beidh sé ar oscailt 7 lá na seachtaine, 10.00-5.00 as seo amach.

Seoladh Conair Dealbhadóireachta agus oscailtFéile na Cásca (10/4/2011)

Dé Domhnach seo caite, seoladh an t-ealaíonteoir Cliodna Cussen Féile na Cásca, ag ócáid deas ina raibh cuid de leanaí na háite ag canadh cúpla amhráin leis. Mar chuid don ócáid, seoladh Cliodna an 'Conair Dealbhadóireachta Iarthar Dhuibhneach', atá ar fáil ag an taispeántas, chomh maith le anseo, sa mhúsaem. Is le urraicht an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta a deineadh an bileog sna, ina bhfuil eolas ar roinnt mhaith dos na píosaí dealbhadóireachta atá le feiscint timpeall na háite. Beidh breis eolais ar fáil, diagh ar niaidh, anseo.

Wi-Fi! (27/3/2012)

Táimid an-shásta a rá go mbeidh ceangailt ar an idirlín ar fál sa mhúsaem i mbliana, saor in aisce. Ní gá duit ach an cód a fháil ón freastalaí, agus é a úsáid ar do iPad nó pé saigheas rud atá agat.

Beidh an Mhúsaem ar oscailt arís ón Domhnach Cásca 27/3/2012)

Beidh an mhúsaem ar oscailt arís, ar feadh seachtain amháin, ón Domhnach Cásca, 8 Aibreán, ón 10.00 - 5.00 gach lá. Beidh Féile na Cásca ar súil ag an t-am chéanna, sa Mháimín i Baile an Fheireéaraigh, gairead don mhúsaem. Is í an t-easlaíontóir, Cliodna Cussen, a oscalaíodh Féile na Cásca, agus a seolfaidh an 'Conair Dealbhadóireachta Iarthar Dhuibhneach - Dingle and West Sculpture Trail' ag an t-am chéanna. Fáilte roimh cách!

Taispeántas Nua ar na Míola Móra agus Deilf mórthimpeall Chorca Dhuibhne! (21/2/2012)

Tá an-áthas orainn a rá go mbeidh taispeántas nua ar na Míola Móra agus Deilf mórthimpeall Chorca Dhuibhne le feiscint sa mhúsaem i rith 2012. Táimid an-bhúioch don deontas a fuaireamar ón gComhairle Oidhreachta chun an obair san a dhéanamh. Bhí Nick Massett ón Irish Whale and Dolphin Group (IWDG), mar comhairleoir dúinn, agus pictúirí tógtha ag Nick na cinn is mó atá in úsáid againn. Tá Nick ag staidéir na míola móra anseo ar feadh 10 bliana ar a laighead. Dhein Paul Francis an dearadh, agus is Paul an duine a dhein an dearadh don taispeántas buan atá sa mhúsaem, agus na billeog oibre ata againn leis. Is taispeántas dháteangach é, mar is gnáth anseo. Tá súil againn go mbeidh ócáid againn i rith Seachtain na hOidhreachta, a cuirfidh leis an taispeántas. Is féidir bheith ag faire amach ar ár leathanach Facebook!

 

Conair Dealbhadóireachta (13/2/2012)

Beidhimid ag seoladh bileog nua, Conair Delabhadóireachta Iarthar Dhuibhneach, i rith Féile na Cásca i mbliana, ar an 8/4/2012. Táimid an-bhuíoch don Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta a thug urraiocht don obair, ina bhfuil pictúirí agus eolas maidir le roinnt mhaith dos na piosaí dealbhadóireachta atá le feiscint in Iarthar Dhuibhneach, agus léarscál ann leis.

Tá níos mó eolais againn maidir le roinn mhaith dos na píosaí (agus píosaí eile leis), agus mar sin, táimid chun breis eolais maidir leis na píosaí a chuir ar leathanach nua ar an suíomh seo, Conair Dealbhadóireachta. Nílimid ach ag tosnú ar an obair seo, ach tá súil againn go bainfidh sibh taitneamh as.

 

Scoil Cheoil an Earraigh 2012 (13/2/2012)

Gan dearmuid a dhéanamh - beidh an Scoil Cheoil ag tosnú tráthnóna Dé Céadaoin, anseo sa músaem, ag 8.00. Máirtín Tom Sheánín a bheith ag déanamh an seoladh.

Alt ar an Músaem (13/2/2012)

Is feidir alt maidir leis an músaem a léamh, scríobhta ag an coimeadaí, Isabel Bennett, ins an dara uimhir don irisleabhar nua atá foilsoithe ag Irish Archaeological Research. Táidear lonnaithe sa Tuaisceart, agus sár-obair a dhéanamh acu.

Scoil Cheoil an Earraigh 2012 (12/1/2012)

Tá clár Scoil Cheoil 2012 ar fáil anois, agus cuid dos na h-imeachtaí ar súil anseo sa mhúsaem. Tá súil againn go eiróidh thar barr leo i mbliana!

Cuma difrúil! (1/12/2011)

Táimid ag obair ar an mhúsaem, lasmuidh agus istigh. Ar thug tú faoi n'eara go bhfuil cuma difrúil ar an bhalla lasmuidh - níl aon fál ann a thuilleadh. Bhí ag fearadh amach, beidh rudaí eile ag tarlú istigh san foirgineamh chomh maith.

nov2011

Scoil Cheoil an Earraigh 2012 (25/11/2011)

Beidh Scoil Cheoil an Earraigh 2012 ag tarlú ón Céadaoin – Domhnach 15ú – 19ú Feabhra 2012, agus roinnt mhaith dos na imeachtaí a bheith anseo sa mhúseam.

Nuacht ó Músaem Chorca Dhuibhne (8/11/2011)

Le buíochas ó deontas ón Tionscnamh Oideachais Oidhreachta, Pobail agus For-rochtana 2011 ag an gComhairle Oidhreachta, táimid ag obair le déanaí ar taispeántas nua, a bheith againn i rith 2012, le eolas ar na Deilfeanna agus Míolta Móra i gCorca Dhuibhne. Tá an taispeántas lonnaithe ar obair Nick Massett, ón Irish Whale and Dolphin Group, atá ag obair anseo ar feadh roinnt maith blianta.

An tionscanamh eile atá againn ná paimfléad 'Conair Dealbhadóireachta Iarthar Dhuibhneach'. Beidh sé seolta sara bhfad, agus táimid an-bhúioch don Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta a thug deontas dúinn chun an obair san a dhéanamh. Dein Laurence Jones an dearadh, agus Siobhán Dempsey, Latitude Imaging, an ghriangrafadóireacht. Tá súil againn breis eolais ar na píosaí dealbhadóireachta go léir a chuir anseo, ar an suíomh idirlín. Breis eolais le teacht.

Féile Bheag Filíochta i mBaile an Fheirtéaraigh, 11-13 Mí na Samhna (21/10/2011)

Tionólfar an 5ú Féile Bheag Filíochta i mBaile an Fheirtéaraigh ar 11, 12, 13 Mí na Samhna. Bíonn ana-éileamh ar an bhFéile seo ag tosach an Gheimhridh; Reacaireacht agus Ceardlanna ag filí aitheanta, léacht na Féile, scannán agus ceol agus an Mhíc Oscailte, mar a léann cumadóirí áitiúla agus cuairteoirí a gcuid filíochta. Breis eolais anseo.

Dúnadh don geimhreadh (8/9/2011)

Beidh an músaem dúnta ón 12 Meán Fómhair go dtí an Cáisc. Ach, beidhimid ar oscailt don Maidean Chaifé don Ospaís ar an Deardaoin seo chughainn, 15 Meán Fómhair ón 10.00-12.00.

Chun dul isteach ar an músaem i rith an geimhreadh, ní gá ach glaoch a dhéanamh (066-915633), nó ríomhpost - nó litir a scríobh chun socrú a dhéanamh.

Ceol san Iarnóin 6 (6/8/2011)

Beidh an 'Ceol san Iarnóin' deireanach ag tarlú Dé Domhnaigh seo chughainn, 11/9/2011, ag a 3.00. Ceolteoirí an Buailtín a bheith againn. Fáilte roimh cách! I gcomhairle Fáilte Ireland.

Ceol san Iarnóin 5 (30/8/2011)

Ins an cead seisúin eile de 'Ceol san Iarnón', Dé Domhnaigh 4 Meán Fómhair, ag a 3.00 i.n., Beidh Breandán Ó Beaglaíoch & a chlann, go bhfuil clú agus cáil orthu! Is i gcomhairle Fáilte Ireland go bhfuil an Ceol san á rith.

damian

seis4

slaine

Pictúirí ó Ceol san Iarnóin 4

Ceol san Iarnóin (i gcomhairle Fáilte Ireland) (23/8/2011)

Ins an cead seisúin eile de 'Ceol san Iarnón', Dé Domhnaigh 28ú Lúnasa, beidh Sláine Ní Chathaláin (amhránaí), Damian Mullane (Bosca ceoil) agus Donagh Hennessy (Guitar). Tá an aithne ar Damian & Donagh, agus is cáilín lán le talann Sláine leis. Ag tosnú ag a 3.00 i.n. Agus, cé go bhfuil na seisúin san ag tarlú i rith Seachtain Oidhreachta Náisiúnta, beidh se saor in aisce dul isteach ar an músaem. An seachtain dár gcionn, Dé Domhnaigh 4 Meán Fómhair, arís ag a 3.00 i.n., Beidh Breandán Ó Beaglaíoch & a chlann, go bhfuil clú agus cáil orthu!

Gan dearmuid, an Domhnach seo chughainn leis, an 28 Lúnasa, beidh Siúlóid Oidhreachta againn, ag fágaint an Músaem ag 10.30 r.n., thar n'ais c. 12.30. Is fiú bróga siúil láidre a catheamh, chomh maith le héadach báistí, ar eagla na h-eagla! Níl aon costas ar an siúlóid.

Ceol san Iarnóin (i gcomhairle Fáilte Ireland) (18/8/2011)

ns an cead seisúin eile de 'Ceol san Iarnón', Dé Domhnaigh 21ú Lúnasa, beidh Bernie Pháid Ní Mhuircheartaigh (Bosca Ceoil & canadh sí leis), Jeremy Spencer (Fidil) & Breanainn Ó Beaglaíoch (Guitar). . Ag tosnú ag a 3.00 i.n. An seachtain dár gcionn, Dé Domhnaigh 28ú Lúnasa, beidh Sláine Ní Chathaláin (amhránaí), Damian Mullane (Bosca ceoil) agus Donagh Hennessy (Guitar). Agus, cé go bhfuil na seisúin san ag tarlú i rith Seachtain Oidhreachta Náisiúnta, beidh se saor in aisce dul isteach ar an músaem.

eoinandgirls

Eoin Duignan, a bheirt iníon Ava & Lia chomh maith leis an amhránai Ciara de Mórdha sa músaem le déanaí, i rith Ceol san Iarnóin.

Seachtain Oidhreachta Náisiúnta (16/8/2011)

Beidh an músaem Saor in Aisce Dé Domhnaigh 21 Lúnasa agus arís Dé Domhnaigh 28 Lúnasa, mar is Seachtain Oidhreachta é. Gan dearmuid a dhéanamh go mbeidh Ceol san Iarnóin ar súil ar na laethanta san leis, ón 3.00 - 4.00, i gcomhair le Fáilte Ireland.

Ar an Domhnach 28 Lúnasa, leis, beidh Siúlóid Oidhreachta againn, ag fágaint an Músaem ag 10.30 r.n., thar n'ais c. 12.30. Is fiú bróga siúil láidre a catheamh, chomh maith le héadach báistí, ar eagla na h-eagla! Níl aon costas ar an siúlóid.

Ceol san Iarnóin (9/8/2011)

Ins an cead seisúin eile de 'Ceol san Iarnón', Dé Domhnaigh 14ú Lúnasa, (le tacaíocht Fáilte Ireland) beidh Eoin Duignan, Píob Uillin/Feadóg Íseal, a bheirt iníon Ava & Lia veidhlín, agus Ciara de Mórdha ag canadh. Ag tosnú ag a 3.00 i.n.

Le cabhair Fáilte Ireland (26/7/2011)

Beidh roinnt imeachtaí sa bhries ag tarlú sa músaem gach Domhnach ón 3.00 - 4.00, ag tosnú 7 Lúnasa, leis an seisúin deirneach ag tarlú 11 Meán Fómhair. Beidh ceoilteoirí 7rl ag chuir leis an sásamh a bheidh tú ag baint amach as an cuairt ar an músaem. Ní bheidh aon costas sa bhreis do san.

Mar chuid don tionscanamh chéanna, beidh ceoil 7rl ag tarlú in Ionad an Bhlascaoid Mhóir leis, gach Céadaoin ag a 3.00, ag tosnú Dé Céadaoin 10 Lúnasa, leis an seisúin deireanach ar an 7 Meán Fómhair. Beidh béim níos mó ann ar ceoil agus cultúir na Blascaoidí.

Chun tús a chuir leis na h-imeachtaí san, beidh seisúin cheoil againn in Ionad an Bhlascaoid Mhóir Dé Ceadaoin 3 Lúnasa, ag tosnú ag 8.00. Fáilte roimh cách!

Táimid an-bhuíoch as an cabhair fachta ó Fáilte Ireland chun na imeachtaí san a eagrú.

failte ireland

Seachtain Oidhreachta 2011 (16/6/2011)

Beidh an músaem ag tógaint pairt i Seachtain Oidhreachta 2011 mar is gnáth. Is féidir breis eolais a fhál amach maidir leis na imeachtaí ar an leathanach seo.

Mhúsaem ar oscailt (4/5/2011)

Beidh an mhúsaem ar oscailt arís ón 4 Meitheamh 2011, gach lá ón 10.00 r.n. go dtí 5.00 i.n.

Lá Oscailte (4/5/2011)

Beidh Lá Oscailte ag Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne óna 2.00 – 8.00 ar an gCéadaoin, 11ú Bealtaine 2011 i Músaem Chorca Dhuibhne i mBaile an Fheirtéaraigh. Tugtar cuireadh do phobal Chorca Dhuibhne bualadh isteach sa Mhúsaem i rith an tráthnóna chun eolas a fháilt ar a bhfuil idir lámha ag an gComharchumann agus ag comhlachtaí eile de chuid an Chomharchumainn, Oidhreacht Chorca Dhuibhne, Coláistí Chorca Dhuibhne, Dovinia, Gaeltachtaí na Mumhan Skillnet & Corca Dhuibhne ag Caint. Chomh maith le buanfhostaíocht a chur ar fáil i mBaile an Fheirtéaraigh, ar na himeachtaí is mó a bhíonn ar siúl ag an gComharchumann tá Cúrsaí Oiliúna / Foghlama Gaeilge ag gach leibhéal sa chóras oideachais agus do gach leibhéal foghlaimeora, Scéimeanna Teanga, Scéimeanna sna hEalaíona Dúchasacha, Scéim Fostaíochta Pobail, reáchtáil Mhúsaem Chorca Dhuibhne agus Scéimeanna Oidhreachta agus Scéimeanna Fostaíochta pobail i gcomhar le FÁS. Is le tacaíocht Ón Roinn Gnóthaí Ealaíne, Oidhreachta agus Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta agus go leor eagraisí eile a chuireann ar chumas an Chomharchumainn na seirbhisí seo a sholáthar agus na tograí éagsúla a reáchtáil. Fáilte roimh cách.

Féile na Cásca 2011 (29/3/2011)

I mbliana, beidh Féile na Cásca i Halla Cheann Trá. Beidh sé ag tosnú ar Domhnach Cásca, 24 Aibreán, ar feadh seachtain. Tá breis eolais ar fáil anseo i bhfoirm pdf.

An Mhúsaem ar oscailt arís! (24/3/2011)

Beidh an mhúsaem ar oscailt arís ón 16 Aibreán 2011, gach lá go dtí an 2 Bealtaine ón 10.00 r.n. go dtí 5.00 i.n. Beidh Féile na Cásca i Halla Ceann Trá i mbliana.

Leathanach Nua Facebook page (24/3/2011)

Tá an dara leathanach Facebook oscailte againn, Dingle Peninsula Museum, go mbeidh níos mó eolais i mBéarla ná i nGaeilge. Tá an leathanach eile, Músaem Chorca Dhuibhne, fós ann, le breis eolais as Gaeilge.

Clár Scoil Cheoil an Earraigh ar fáil anseo (31/1/2011)

Beidh roinnt maith dos na imeachtaí, an Oscailt Oifigiúil san aireamh, ar an 23 Feabhra, ag tarlú anseo sa mhúsaem.

Suíomh idirlín ar fáil i 5 teanga! (28/1/2011)

Táimid an-sásta a rá go bhfuil rogha 5 teanga anois ar an suíomh, cé go bhfuil Francais, Gearmánais agus Spánnais ann anois. Is le buíochas de deontas ón Roinn Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt a tharla sé. Chomh maith, tá cáseanna nua ann, 'pop-up' fógraíachta, agus leagan Spánnais ar fáil don taispeántas féin. Táimid an-bhúioch as an Roinn don cabhair.

Comhgairdeas do Scoil Cill Mhic a'Domhnaigh!

Comhgairdeas do Lucia, an muinteoir Spánnise, agus dos na leanaí agus muinteoirí i Scoil Cill Mhic a'Domhnaigh a bhuaidh duais ins an Colegio Español del año - Scoil Soáinneach an Bliana. Dheineadar turas ar an mhúsaem mar chuid don obair don comartas, agus anois tá turas ar an Spáinn buaite ag beirt muinteoirí, chun freastal ar rangeanna Spáinneas 7rl. Enhorabuena!

Airgead fachta chun an suíomh idirlín a dhéanamh i Francais, Spánnais agus Gearmánais

Táimid an-sásta go bhfuil deontas fachta ón Roinn Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt chun leagan Spáinnise don téacs atá sa mhúsaem a chur ar fáil, chomh maith le haistriuchán a dhéanamh ar ár suíomh idirlín, go dtí trí theanga eile (Gearmánnais, Spáinnis agus Francais), faoin scéim 'Scheme to assist Local and Regional Museums'. Tá súil againn go mbeidh gach rud déanta roimh deireadh na bliaina.

Féile Scéalaíochta is Amhránaíochta Óige Chorca Dhuibhne 2010

Beidh Féile Scéalaíochta is Amhránaíochta Óige Chorca Dhuibhne 2010 ar siúl i Mhúsaem Chorca Dhuibhne ar an 19 is 20 Bealtaine 2010.

- Dé Céadaoin, 19 Bealtaine 2010, 7.00pm Comórtais Scéalaíochta
- Déardaoin, 20 Bealtaine 2010, 7.00pm Comórtais Amhráníocht

Breis eolais ó Máire Uí Shithigh ag mus@cfcd.ie nó 066-9156100

Cuarit ón mhicléinn Scoil Cill Mhic a'Domhnaigh

Chuir an mhúsaem fáilte mór roimh leanaí Scoil Chaitlín Naofa, Cill Mhic a'Domhnaigh ar an Déardaoin 25ú Feabhra, 2010, chomh maith le Lucia, an muinteoir Spánnish agus Seán, an Árd-Mhástair. Bhí an-sport acu ag déanamh tráth na gceist a bhí ullamh ag Lucia, an téama a bhí air ná na naisc idir Corca Dhuibhne agus an Spáinn, ag baint úsáis as na hiarsmaí agus an taispeántas sa mhúsaem chun na fhreagairtaí a fháil.

Táimid an-shásta nuair a bhaineann scoileanna úsáis as an mhúsaem sa slí san, agus fáiltaímid scoileanna go bhfuil suim acu cuairt a dhéanamh ar an mhúsaem. Ní gá ach teangabháil a dhéanamh leis an coimeadaí ar 066-9156333 nó ag info@westkerrymuseum.com.

taispeantas

taispeantas

taispeantas

taispeantas

Leanaí Scoil Chaitlín Naofa sa Mhúsaem.

 

Seoladh Scoil Cheoil an Earraigh

Beidh Oscailt Oifigiúil Scoil Cheoil an Earraigh 2010 ag tarlú sa Mhúsaem ag 8.00 pm ar an Céadaoin 17 Feabhra le Breandán Feiritéar. Ceol & amhráin. Bí ann gan teip!

Chomh maith, ar an Domhnach, 21 Feabhra 2010 ag 10.45am beidh Maidin Chaifé sa Mhúsaem, ar son Ospidéal na Leanaí, Croimhghlinn.

Bileog Oibre nua do 2010

Tá an 3ú bileog oibre, ar ábhar Cill Maolchéadair/Cosán na Naomh, ar fáil anois. Táimid an-bhuíoch ón Comhairle Oidhreachta as an cabhair, agus is Paul Francis a dhein an dearradh arís. Tá breis eolais ar na cinn eile ar fáil ar an leathanach Oideachais.

conair

Seoladh Conair Oidhreachta Chorca Dhuibhne

Seoladhaidh Conair Oidhreachta Chorca Dhuibhne, tionscanamh eagraithe idir an Mhúsaem, Ionad an Bhlascaoid Mhóir agus An Díseart le deanaí. Beidh bileoig ar fáil, le dearabháin iontu, a tabharfaidh lacaiste suas go 40% ar costás iontráil dos na hionaid - agus beidh siad scapaithe tríd an leithinis don séasúr 2010 nó is féidir leat iad a fháil anseo. Táimid an-bhuíoch as an cabhair fachta ón Roinn Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, chun an an tionscanamh san a dhéanamh.

seoladh

Ag seoladh Conair Oidhreachta Chorca Dhuibhne sa Mhúsaem bhí Mícheál de Mórdha, Bainisteoir, Ionad an Bhlascaoid Mhóir,
Isabel Bennett, Coimeadaí, Músaem Chorca Dhuibhne, Muireann Nic Giolla Ruaidh, Bainisteoir, Óstan Bhenner, An Daingean,
TP Ó Conchúir, Bainisteoir, Díseart agus Pádraig Firtéar, Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne.
(Le buíochas ó Ted Creedon, The Kerryman.)

Tá an Mhúsaem ar Facebook anois!

Is féidir linn a fháil ar Facebook.  facebook

Maidean Chaifé don Ospaís

Bhí Maidean Chaifé don Ospaís ar siúl i Músaem Chorca Dhuibhne ar an Déardaoin 17ú Méan Fómhair, i mbliana. Bain gach éinne taithneamh as, agus beidh sé ar siúl arís, tá súil againn, an bliain seo chughainn.

Seachtain Oidhreachta 2009

I mbliana, bhí Seachtain Oidhreachta ar súil ó 22-30 Lúnasa. Mar is gnáth, bhí an Mhúsaem saor cead isteach ar an dhá Domhnaigh. I mbliana bhí ócáid nua againn. Ar Sathairn 29 Lúnasa, lá brea gréine, chuaigh grúpa ag siúil ar Slí na Dúnta, ceann dos na Siúlóid Oidhreachta a bhí seolta ag Mhúsaem Chorca Dhuibhne i mbliana. Bhain gach éinne taitneamh as an siúlóid, agus tá súil againn rud mar an gcéanna a rith an bliain seo chughainn. Beidh Seachtain Oidhreachta ón 21-29 Lúanasa an bliain seo chughainn.

Cuairt ón Comhairle Oidhreachta

Mi Meitheamh 2009 thug an Comhairle Oidhreachta cuairt ar Chorca Dhuibhne agus thánadar go dtí Mhúsaem Chorca Dhuibhne mar cuid don turas. Tá an Mhúsaem tar éis an cabhair a fháil ón gComhairle Oidhreachta i rith na blianta, agus bhíomar an-shásta go raibhamar i n-án Fáilte Úi Cheallaigh a chuir rompu nuair a thánadar anseo.

Seoladh Siúlóidí Oidhreachta

Seoladh trí cinn de Siúlóidí Oidhreachta sa Mhúsaem ar an 27 Bealtaine, 2009.

Is í Síle Uí Ghormáin, Cathair, Comharchumann Turasóireachta Chorca Dhuibhne, agus ó Tig Uí Ghormáin a dhein an seoladh.

Coimeadaí

Isabel Bennett, Coimeadaí, Músaem Chorca Dhuibhne, CaitríonaNí Cathail,
Oidhreacht Chorca Dhuibhne agus Síle Uí Ghormáin, Comharchumann Turasóireacht
Chorca Dhuibhne ag an seoladh dos na Siúlóidí Oidhreachta sa Mhúsaem.

Tar éis an seoladh, chuaigh gach éinne ag siúl, agus bhí soláistaí ar fáil dóibh sa Mhúsaem ag deireadh an tráthnóna.

Clár Chaighdeáin do Mhúsaeim na hÉireann

Bhron an Comhairle Oidhreachta Creidiúnú Éatramhach sa Chlár um Chaighdeáin do Mhúsaeim na hÉireann ar Mhúsaem Chorca Dhuibhne Mí Bealtaine 2008.

award

Michael Starret, an Comhairle Oidhreachta, Isabel Bennett, Caomhnóir,
Músaem Chorca Dhuibhne agus Máire Uí Shithigh, Oidhreacht Chorca Dhuibhne.

Cuid des na feabhsúcháin atá déanta sa Mhúsaem fé Scéim soe na Comhairle Oidhreachta ná:
• Breis eolais fé agus lipéid nua ar na sliogáin mhara
• Dhá chás nua sa bhreis ceannaithe
• Dhá cheann de dhíthaisirí nua sa bhreis ceannaithe
• Bileog oibre do leanaí feadbhsaithe agus athphriontáilte
• Feabhsúcháin déanta ar chóras caomhnaithe na leabhar, athcheangal agus deisiú san áireamh
• Ábhar stórála chartlainne dos na grianghraif atá i gCartlann an Mhúsaeim

•Feabhas ar an aláram sa mhúsaem

Taispeántaisí Taistil

Tá spás úrnua curtha ar fáil sa Mhúsaem do thaispeántaisí sealadacha chomh maith le taispeántaisí taistil. Tá fáilte roimh ghrúpaí ón gceantar a bheadh suim acu taispeántas a reachtáil an áis seo a úsáid tré dhul i dteangbháil leis an gCaomhnóir.

Leabhar Mór

Cuid don ealaíon ón Leabhar Mór ar
taispainti Mhúsaem Chorca Dhuibhne.


Taispeántaisí Nua

Geolaíocht

geology

Bailiúchán nua ó 2006 curtha le chéile ag An Dr. Richard Unitt, Ollscoil na hÉireann, Corcaigh

Sliogáin Mhara

Sliogáin

Cuid de bhailiúchán Mhíchíl Uí Lúing. Atheagar, athainmniú
déanta orthu ag An Dr. Julia Nunn, Músaem Uladh.

Aistrúcháin

Tá scéal an Mhúsaeim ar fáil anois san Fhraincis, sa Ghearmáinis agus san Ioruais chomh maith le Gaoluinn agus Béarla.


Bileog Oibre

Tá 3 leabhar saothair (Gaoluinn & Béarla) ar fáil dos na leanaí, daltaí scoile agus mic léinn a thabharfaidh cuairt ar an Músaem, ceann ar an Mhúsaem féin, ceann eile ar an suíomh ón Luath-Ré Chríostaí sa Riasc agus ceann nua foilsaithe ar Cill Maolchéadair/Cosán na Naomh.

Táimid ag obair ar ceann eile maidir leis an ceangailt idir An Spáinn agus Chorca Dhuibhne, Dún an Óir san aireabh.


Táimíd ana-bhuíoch don gComhairle Oidhreachta a thug tacaíocht dúinn an clár oideachais a chur le chéile.

Bain taitneamh as do thuras!