NUACHT

Dea-scéal (25/6/2018)

Táimid an-bhuíoch as an dtacaíocht is déanaí ón gComhairle Oidhreachta, a thug deontas dúinn chun trí chinn de díthaisirí a cheannach.  Beidh siad in úsáid sa stór agus sa mhúsaem féin.

 

Cuireadh (25/5/2018)

Cuirtear fáilte roimh phobal Chorca Dhuibhne cuairt a thabhairt ar sheisiún oscailte sa músaem óna 4.00-6.30 pm ar an gCéadaoin 30ú Bealtaine chun moltaí a chur ar aghaidh maidir leis an taispeántas nua, i bhfianaise a bhfuil sa bhailiúchán atá an cheana féin. Is féidir buail isteach pé am. 
Táimid an-bhuíoch as an deontas atá fachta againn chun an taispeántas a athnuachan ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. 

 

Seachtain Oidhreachta Náisiúnta (18/08/2017)

Saor cead isteach go dtí an mhúsaem Dé Domhnaigh an 20ú Lúnasa agus arís ar an 27ú Lúnasa chun Seachtain Oidhreachta Náisiúnta a céilliúradh.

Taispeántas nua ón gClár Fionnachtana sa mhúsaem (30/05/2017)

Chun 25 bliain don gClár Fionnachtana a ceiliúradh i rith 2016, seoladh taispeántas i Leabharlann an Daingean anuraidh.  I mbliana, beidh an taispeántas san le feiscint anso sa mhúsaem.  Tá eolas air maidir le obair an Clár i gCo. Chiarraí, chomh maith le obair an tionscanamh nua atá againn anso, Corca Dhuibhne 3D

 

30 30 Bliain