chg

 

NUACHT

Buantaispeántas Nua do Mhúsaem Chorca Dhuibhne (21/12/2018)

Cúisáthaisdúinn go bhfuilglactha leis an gcomhlachtdeartha New Graphic chun buantaispeántas nua a  chur le chéile do Mhúsaem Chorca Dhuibhne i mBaile an Fheirtéaraigh. Tá túscurtha leis an dearadh, an leagan amach agus an téacs cheana féin agus chífear toradh na hoibre sin le linn 2019.  Ba mhinic moladh á fháilt ó chuairteoirí i gcian agus i gcóngar ag dearadh Paul Francis ach is mithid dúinn anois dul i muinín na bhforbairtí nua, go háirithe sa teicneolaíocht agus an dearadh nua á dhéanamh. Agus tá déantáin nua i mbailiúchán an mhúsaeim ó shin agus beidh téamaí breise nua a bhfuil baint acu le Corca Dhuibhne mar chuid den taispeántas chomh maith.  Beidh insint ar ghéolaíocht, ar sheandálaíocht agus ar stair Chorca Dhuibhne, dar ndóigh ina dlúthchuid den taispeántas i gcónaí.  Táimid ag súil leis go dtaitneoidh an leagan amach nua ar an Músaem libh. Tá an Músaem buíoch don Roinn Cultúir, Oidhreachta agus na Gaeltachta as deontas a chur ar fáil don obair seo fén Scéim Caipitil um Chultúr agus Ealaíona.

heri

Seachtain Oidhreachta 2018 (16/8/2018)

Chun Seachtain Oidhreachta Náisiúnta 2018 a céilliúradh, ar an Domhnach 19 Lúnasa, beidh cead isteach SAOR IN AISCE don mhúsaem (10.00 - 5.00), agus mar an gcéanna ar an 26 Lúnasa.

Mairt, 21 Lúnasa beidh Siúlóid treoraithe ar Chosán na Naomh, ag bailiú ag an charrclós, Cuan Trá, ag 10.00 rn chun dul ag siúl ag 10.30 rn.  Níl aon costas ar an imeacht.  Breis eolais ó foh@udaras.ie.

Céadaoin, 22 Lúnasa ag 8.00 pm, i Músaem Chorca Dhuibhne, Baile an Fheirtéaraigh, beidh caint le Dr Patrick Wyse Jackson (Coláiste na Trinóide, Baile Átha Cliath), "Stair iontach gheolaíochta agus iontaisí Chorca Dhuibhne" (as Béarla).  Beidh ceardlainn gairid ar na h-iontaisí mar chuid don imeacht.  Imeacht saor in aisce chomh maith.

Chomh maith, beidh an taispeántas ‘TomáisRuiséal 1896 - 1918’ linn mar taispeántas taistil.

 

Dea-scéal (25/6/2018)

Táimid an-bhuíoch as an dtacaíocht is déanaí ón gComhairle Oidhreachta, a thug deontas dúinn chun trí chinn de díthaisirí a cheannachBeidh siad in úsáid sa stór agus sa mhúsaem féin.

 

Cuireadh (25/5/2018)

Cuirtear fáilte roimh phobal Chorca Dhuibhne cuairt a thabhairt ar sheisiún oscailte sa músaem óna 4.00-6.30 pm ar an gCéadaoin 30ú Bealtaine chun moltaí a chur ar aghaidh maidir leis an taispeántas nua, i bhfianaise a bhfuil sa bhailiúchán atá an cheana féin. Is féidir buail isteach pé am. 
Táimid an-bhuíoch as an deontas atá fachta againn chun an taispeántas a athnuachan ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. 

 

Seachtain Oidhreachta Náisiúnta (18/08/2017)

Saor cead isteach go dtí an mhúsaem Dé Domhnaigh an 20ú Lúnasa agus arís ar an 27ú Lúnasa chun Seachtain Oidhreachta Náisiúnta a céilliúradh.

 

Taispeántas nua ón gClár Fionnachtana sa mhúsaem (30/05/2017)

Chun 25 bliain don gClár Fionnachtana a ceiliúradh i rith 2016, seoladh taispeántas i Leabharlann an Daingean anuraidh.  I mbliana, beidh an taispeántas san le feiscint anso sa mhúsaem.  Tá eolas air maidir le obair an Clár i gCo. Chiarraí, chomh maith le obair an tionscanamh nua atá againn anso, Corca Dhuibhne 3D

 

30 Bliain ag Fás! (30/6/2106)

Beidh Músaem Chorca Dhuibhne 30 Bliain ar an bhfód ar an Aoine 8 Iúil 2016. Chun an ócáid a cheiliúradh beidh cead isteach saor in aisce ag an bpobal go dtí an Músaem ar an Aoine 8 Iúil. Tabharfaidh mé Turas ar an Músaem ar 10.30am ar an lá agus beidh cupa tae/caifé ar fáil sa Chaifé ina dhiaidh sin. Fáilte roimh chách!

 

30 30 Bliain